[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
งานวิจัยต่าง ๆ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


TOP HIT
งานวิจัยต่าง ๆ

- เผยแพร่ผลงานวิจัย [ 1449 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) [ 1158 ]
- กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด สพป.มค.2 [ 823 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) [ 705 ]
- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สพป.มค.2 [ 614 ]

เผยแพร่ผลงาน

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 291 |
ผู้เขียน : นายวรวิทย์ อุปทา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ
จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043