[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 / มิ.ย. / 2561
การพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 / มิ.ย. / 2561
การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 27 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านต่อ...
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 23 ครั้ง.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13 / มี.ค. / 2558
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เื้อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 36 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043