[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 / เม.ย. / 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
คู่มือแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 / ก.พ. / 2559
มาเพิ่มคะแนนโอเน็ตกันเถอะ
เคล็ดวิชาอังกฤษ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8 / ม.ค. / 2558
การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
การนิเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043