[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 11 / ต.ค. / 2560
รายงานผลการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ปั้นดินน้ำมันหรรษา” สำหรับเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อ นางสาวสุกัญญา พลายเถื่อน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 5 / ม.ค. / 2560
รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง
บทคัดย่อ นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนีย์กุล อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 15 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 20 / พ.ย. / 2559
Development of Collaborative Network to Support The Efficiency of Early Childhood Education Management
The development of collaborative network to support the efficiency of early childhood education management composed of 4 main-elements. 1)Board 2) Efficiency 3) Share and Service 4) Teamwork อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 20 / พ.ย. / 2559
EF คือ รากฐานอันแข็งแกร่งของการพัฒนามนุษย์(โดยเฉพาะในวัยตั้งต้น)
ทุกวันนี้คนเข้าใจผิดว่าเด็กที่เก่งฉลาดคือสามารถเรียนรุ้ได้ดี อ่านออกเขียนได้ แต่ความเป็นจริงแล้วต้องปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ จริงๆ แล้วเด็กที่ฉลาดคือเด็กที่สามารถตัดสินใจได้ดี รู้จักยับยั้งชั่งใจตนเองได้ แก้ไขปัญหาได้ จึงต้องฝึกทักษะ EF ตั้งแต่เด็ก เพ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 13 / ก.ย. / 2559
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA”
บทความทางวิชาการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 9 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 13 / ก.ย. / 2559
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA
บทความทางวิชาการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 12 / ก.ย. / 2559
การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 12 / ก.ย. / 2559
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้ 29 / มี.ค. / 2559
การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย...นางวรรณมณี ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043