[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

ดร.บวร เทศารินทร์
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2

ขอเชิญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน สมัครสมาชิก เว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายงานผลการพัฒนาบทเร....
รายงานการพัฒนาทักษะท....
Development of Colla....
EF คือ รากฐานอันแข็ง....
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐม....
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐม....
การพัฒนาหนังสือภาพปร....
การพัฒนารูปแบบการจัด....
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ....
การพัฒนาแบบฝึกเตรียม....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 55
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 ด.ญ.พรรณภัทร์ ปักกาโล 7
 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร 5
 นางศุภสิริ ขามช่วง 5
 นายไฉน นามมุงคุณ 4
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
102 คน
สถิติปีนี้
812 คน
สถิติทั้งหมด
7042 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
งานวิจัยต่าง ๆ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบระบบ....
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         กิจกรรมการทำงานงาน


         การประชุมเชิงปกิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 27 พย. 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ


         สวัสดีครับทดลองใช้เวบการจัดการความรู้เชตพื้นที่การศึกษาครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู
    ปีการศึกษา 2559.....อ่านต่อ

รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกร
    บทคัดย่อ นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนีย์กุล.....อ่านต่อ

Development of Collaborative Network to Support The Efficiency of Early
    The development of collaborative network to support the efficiency of early childhood educ.....อ่านต่อ

EF คือ รากฐานอันแข็งแกร่งของการพัฒนามนุษย์(โดยเฉพาะในวัยตั้งต้น)
    ทุกวันนี้คนเข้าใจผิดว่าเด็กที่เก่งฉลาดคือสามารถเรียนรุ้ได้ดี อ่านออกเขียนได้ แต่ความเป็นจ.....อ่านต่อ

คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral
    บทความทางวิชาการ.....อ่านต่อ

คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA
    บทความทางวิชาการ.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 509 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043